Natuurcoaching voor werkgevers

Herkent u zich als werkgever in het volgende:
“Vanuit goed werkgeverschap hechten wij belang aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Graag helpen wij medewerkers die zijn vastgelopen in hun werk of voor wie dit op de loer ligt.”

“Mijn medewerker ervaart veel stress in zijn werk. Hoe kunnen wij hem helpen hiermee om te gaan en een dreigende burn-out te voorkomen?”

“Hoe houd ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar?”


NatuurPlus Coaching kan voor uw individuele medewerkers het volgende coachingstraject verzorgen:
We starten met een intake, direct al in de natuur, zodat uw medewerker kan ervaren wat deze vorm van coaching inhoudt. Wanneer de intake als positief wordt ervaren, volgt een coachingstraject van in totaal vijf of zes sessies. Elke sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Gedurende het traject werk ik met een bepaalde methodiek die vijf belangrijke fases behelst: doel bepalen, verkennen, verdiepen, verbreden, voltooien.


Wat is het resultaat?
Na iedere sessie heeft uw medewerker meer rust en bewustwording en bovendien nieuwe inzichten verworven.
Aan het einde van het coachingstraject is bereikt dat uw medewerker:

  • Kan benoemen wat de onderliggende vraag is.
  • Vastgesteld heeft wat hem of haar tegenhoudt om de verandering aan te gaan.
  • Heldere doelen voor ogen heeft.
  • Handvatten en tools heeft om de verandering in te zetten en door te pakken.

 

Natuurcoaching voor groepen
Vanuit goed werkgeverschap wilt u uw medewerkers graag ondersteunen waar mogelijk. Natuurcoaching voor groepen kan worden ingezet voor diverse thema’s, onder andere:

  • Samenwerking: ervaringen tijdens oefeningen in de natuur worden vertaald naar de werksituatie en versterken de samenwerking in uw team.
  • Teambuilding: oefeningen waarbij vertrouwen, creativiteit en flexibiliteit centraal staan.
  • Kwaliteiten ontdekken: uw team ontdekt zijn kwaliteiten en hoe deze in relatie staan tot het team- en organisatiedoel.

Alle groepscoaching voor teams en afdelingen wordt in overleg met de opdrachtgever samengesteld en op maat gemaakt. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie: info@natuurpluscoaching.nl

 

Back To Top